Miyerkules, Hunyo 18, 2008

Bakit nga ba nagkakasakit ang tao?

Spiritually speaking ayon sa aking pang-unawa at pag-aaral ng kabanalan at ayon sa mga Mensahe ng Diyos Espiritu Santo ang Mahal na Ingkong ang pinagmumulan ng sakit ng tao ay ang kasalanan, at dahil sa pagkakasala ng tao ay sari-saring mga karamdaman o sakit ang lumalaganap sa panahon natin ngayon. Umpisahan natin sa kasuotan ng mga kababaihan ngayon, karamihan sa mga kababaihan ngayon ay hindi na nagsusuot ng tamang kasuotan na kung saan ay dapat nagsusuot sila ayon sa kanilang katangian likha ng Diyos, kung babae ka dapat naka blouse at palda, kung lalaki naman ay t-shirt at pantalon. Ang tanong? Eh kung ang babae ba ay nag-suot ng pantalon, short at sando, sa lalaki naman ay sando at short ay magkakasala? Ang sagot: aba e Oo magkakasala ka dahil sinuway mo ang maliit na kautosan ng Diyos sa pag-suot palang ng kasuotan, mababasa natin yan sa (Deuteronomy 11:5), na hindi dapat nilalantad ang katawan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsuot ng maling kasuotan na pinagmumulan ng pagkakasala ng tao.

Ang buhok naman ng kababaihan ay hindi po dapat ito pinaiiklian katulad ng buhok ng lalaki, alam nyo po ba na ang buhok na mahaba ng kababaihan ay mahalaga at malaki ang tulong nito sa inyong mga babae, di po ba sa mga babaeng maiitli ang buhok alam kong nararanasan ninyo na nagiging mainitin ang ulo ninyo at maraming problemang dumarating sa inyo. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po dapat paiklian ng katulad sa gupit ng buhok ng lalaki ang buhok ng babae at ito po ay isa sa nagiging dahilan ng pagkakasala ninyong mga babae, na itong buhok ng mga babae ang tumatakip sa tainga upang hindi kayo magkasala sa pandinig, pero kung maikli ang buhok ng babae tulad ng buhok ng lalaki ay madali silang makalanghap ng tsismis at pag-naipamalita pa ito sa kapwa ay dagdag kasalanan pa, di po ba totoo, Eh bakit ang lalaki? Makakarinig din sila ng tsismis dahil sa maikli nilang buhok? ang sagot: hindi naman mahilig sa tsismis ang mga lalaki, sa inyo lang mga babae yun. At itong pong buhok ninyong mga kababaihan ang hinahawakan ng mga angel delaguwardya ninyo sa oras na kayo ay nasa panganib para kayo ay iligtas, kung maikli ang buhok ninyong mga kababaihan, ano ang mahahawakan nila, papaano kayo maliligtas ng mga angel delaguwardya ninyo? Hindi nila kayo maliligtas dahil maikli ang buhok ninyong mga babae. Yan po ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nadidisgrasya sa panahon natin ngayon. Samantalang noong unang panahon ay wala masyadong nagkakasakit at nadidisgrasya o napapahamak dahil sa pag-suot ng tamang kasuotan ng mga kababaihan at kalalakihan.

Ang sabi naman ng iba hindi naman totoo yan, hindi naman ako nagkakasakit. Oo, sa pagkakasala mong yan hindi ka nagkasakit pero ang maaapektohan ay yung mga mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, o di kaya’y pag-bagsak ng inyong kabuhayan. Wala kang magiging dahil, kundi sumunod sa pinag-uutos o kagustuhan ng Diyos, higit sa lahat huwag ka nang magkasala.

Kung may sakit ka pumupunta ka sa doktor para magpagamot ang iba gumagaling, ang iba naman hindi, lumalaki lang ang gastos mo sa ospital hanggang sa mawalan ka na ng pag-asa at mawalan ka na ng buhay dahilan sa hindi malaman kung ano talaga ang sakit at lunas ang gagawin. Mga magulang ko’t mga kapatid tamang kasuotan lang at huwag mag-paitli ng buhok ang mga kababaihan, kung may oras pang magpahaba, pahabain nyo na ang buhok ninyong mga kababaihan at mangumpisal sa pari. Kung ang doktor nag-rereseta ng gamot sa mga may sakit, ang Mahal na Ingkong at Mahal na Birhen Maria ang reseta nila sa taong may sakit ay huwag ng magkakasala, huwag ng magsusuot ang mga kababaihan ng pantalon, short, sando at sa mga kalalakihan naman ay short at sando at mangumpisal sa pari.

Ang mga tao noon pag-gising ng alas kwatro ng umaga mag-mumumug yan at maghihilamos para magsimba at para makatanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, kaya noon wala kang maririnig na malalakas na kalamidad bagyo man o lindol, at patayan dito patayan doon, rape dito rape doon, ngayon lang yan mga kapatid. Kaya nga meninsahe ng Mahal na Birhen Maria na huwag mag-suot ng pantalon, short, sando ang mga kababaihan at sa mga kalalakihan naman ay short at sando, at mahigpit na meninsahe din ng Mahal na Ingkong ang mga bagay na yan, magturo at ipaalaala sa tao ang pag-suot ng tamang kasuotan lalo na sa pagdarasal ng Santo Rosaryo at pag-simba. Mag-palaganap ng Block Rosary sa lahat ng lugar ng mga “Tinatakan” saan man sila naroroon, nang sa ganong pamamaraan ay maabot ang mga tao para maturuan ng tamang pag-sasakripisyo ng pagdarasal ng Santo Rosaryo at maibalik ang pag-suot ng tamang kasuotan. Ganun din sa pag-simba ay maipaalaala sa tao ang tamang pagtanggap ng Banal na Katawan at Dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na naka luhod at tatanggap lamang sa pamamagitan ng dila hindi ng kamay, na nasa tamang kasuotan din at naka-belo ang mga kababaihan (Corinthians 22:5). Yan po ang dahil kung bakit tinatag ng Diyos Espiritu Santo ang Mahal na Ingkong ang kanyang banal simbahan ang Apostolic Catholic Church (ACC) sa pamamagitan ng aming Mahal na Patriarka +Dr. John Florentine L. Teruel,P.P. para ituro sa tao, ibalik ang tama na nakaugaliang pagbabanal, pag-samba sa Diyos, na wala naman pong dapat baguhin maging sa kasuotan ng tao at pag-bebelo ng kababaihan sa pag-simba. Mag-hanap at hikayatin ang mga wala pa o hindi pa nakatatanggap ng Banal na Sakramento ng Binyag, Kumpil, Kasal, at ng (seal of the Holy Spirit) o Basbas ng Diyos Espiritu Santo ang Mahal na Ingkong.

Kaya nga kapag nagdarasal at pag-simba natin, sa pag-hiling natin sa Diyos minsan sinasabi natin “parang hindi naman ako naririnig ng Diyos” hanggang ngayon ganito pa rin ako wala paring pag-babago mahirap ka pa rin o di kaya’y hindi ka pa rin gumagaling sa karamdaman mo, mga magulang ko’t mga kapatid, na tanong mo ba sa sarili mo, sa pag-harap o pag-lapit mo sa Diyos sa pamamagitan nga pagdarasal o pag-simba mo ay naging karapatdapat kaba? Baka may kulang kapatid? Meron ka sigurong dapat itama, magsuot ng tamang kasuotan na ikasisiya ng Diyos, ng Mahal na Ingkong, ng Mahal na Birhen Maria. Mangumpisal ka sa Pari ng mga kasalanan mong nagawa at pagkukulang sa Kanya at huwag ng magkasala.

Ave Maria Purissima! Ang pagpapala, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos na Makapangyarihan ay sumaating lahat mula sa Kataas-taasang Diyos AMA, Anak at Espiritu Santo. Amen.

1 komento:

Apo Almiro de Alexandria ayon kay ...

Ave Maria Purissima...Luwalhati at kapurihan ay suma-pangalan nawa ng Kataastaasang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo- ang Mahal na INGKONG, pagpapala at pagiingat naman sa lahat niyang mga anak at tinatakan. Amen.

Ang paglabag sa kautusan ang dulot ay kasalanan, ang kasalanan ay nagiging dungis at libag ng ating kaluluwa. Sa katagalan, ang duming yaon ay dumarami at nabubulok, unti-unting nagkakabuhay sa kanyang sarili at katulad ng isang basura inaakit nito ang lahat ng uri ng mikrobyo, langaw, daga, ipis, at uod. Ang sakit at karamdaman, sampu ng mga problema at suliranin sa buhay ay mga 'manifestations' sa pisikal na aspeto ng espiritwal na karamdaman; magka-ugnay ang dalawang ito. Hindi tayo iiwan ng langaw anoman ang palis nating gawin sa kanila hanggan't mayroong bagay na umaakit sa kanila papunta sa atin.

Totoo din, na hindi man tayo ang magdanas ng kaparusahan diretso dahil sa ating pagkaksala, tama si Apo Emilio, isa o lahat, o ang ating kabuhayan, o ang tahanan, o ano at sinoman ang minamahalaga natin ang magdaranas nito. Bakit ganoon? Sapagkat bilang isang tinatakan, malinaw na winika ng M.INGKONG na TAYO ANG SALBABIDA NG ATING BANSA, NG ATING ANGKAN. Sa sandali na ang SALBABIDA ay masira, mawalan ng hangin, ang mga nakakapit na kaluluwa na umaasa sa atin ay madadamay na mahulog at malunod.

Payak ngunit malalim ang tunay na ugat at kadahilanan kung bakit dapat lumagay sa tamang kasuotan ang kababaihan at kalalakihan, gayon din ang pagpapahaba ng buhok ng kababaihan. Tayo mga kapatid ay nasa katawang lupa pa din, dahil diyan, luklukan man ng banal ay nahahalintulad sa mga walang tatak, maliban na puspos ng grasya at biyaya, ay hindi maiiwasan na hindi magkasala sa isip kung makakita ng kababaihang inilalantad o nakalantad ang kanyang kayamanan. Ang isip ay nakapangyayari sa tao - sa isip muna nagaganap bago ipakita at gawin ng katawang pisikal. Ang digmaan ay unang naganap at nagaganap sa espiritwal bago sa pisikal.

Alalahanin natin mga kapatid, ang mga anghel na hindi na pinaakyat sa langit ay natukso sa magagandang babaeng anak ng tao Genesis 6:1-8. Dahil diyan ang mga nasabing anghel ay tinugis nila Arkanghel Miguel at Gabriel at hindi na sila pinahintulutang makapanik pa sa langit. At dahil din doon sa pagkatukso ng mga anghel sa kababaihan lumaganap ang kasamaan sa lupa hanggang magpasiya ang Diyos Ama na lipulin silang lahat sa pamamagitan ng delubyo ng baha. Subalit sa kapanahunan natin, hindi lamang baha ang idinedelubyo sa atin - lindol, tsunami, apoy, krimen at marami pang iba. Hindi man kapani paniwala ngunit katotohanan - iyan ay nakaugat sa pagkakasala.

Iyan din ang panawagan ni Apostol Pablo kung bakit dapat na nakatalukbong ang kababaihan sa pagsamba, sa kadahilanang, sa oras ng pagsamba, naririyang kasama natin ang mga anghel ng Diyos. Kaya nga sinabi ni San Pablo 'ALANG ALANG SA MGA ANGHEL" I Corinto 11:10.

Ngayon, kung ang isang babae ay wala sa wasto at tama niyang kasuotan at siya ay pakendeng kendeng na lumalabas ng kanyang bahay - anong uri ng anghel ang maaakit sa kanya? Kung siya ay binasbasan at luklukan , ang kanyang tatak ay lalayo sa kanya at nakamasid lamang, malungkot at dumaraing sa Ingkong. Sa sandali na ang nagkalat na mga anghel ng kadiliman ay makita siya at naginteres sa kanyang alindog, sasanib ang nasabing anghel ng kadiliman sa kalalakihan. Itutulak ng nasabing anghel ng dilim ang isa o higit pang lalaki sa lugar na kung saan dadaan ang babae, ibubulong niya sa isip ng mga ito ang pagnanasa at kung makapasok na sa kanyang isip, ganap na ring papasok sa kanya, o sasanib, ang anghel ng kadiliman.

Sa tagpong iyon, paano maililigtas ng kanyang tatak ang nasabing luklukan, lalo at higit kung tao ang kanyang tinatawag paghingi ng saklolo at hindi ang pangalan ng Mahal na INGKONG, at hindi ang kanyang tatak, at hindi si Arkanghel Miguel. Sa ganoong pagkakataon dapat SUMIGAW NG MALAKAS NG PAGHINGI NG SAKLOLO SA PANGALAN NG INGKONG, P.HESUS, MAHAL NA BIRHEN, ARKANGHEL MIGUEL.. inuulit ko po, SUMIGAW NG MALAKAS, sapagkat ang espiritu ng kadiliman na nasa sa mga kalalakihan kung marinig na iyon ay magsisilabas at magsisitakas - sapagkat hindi nila ibig na maigapos ng mga banal o kaya ay ihagis sila sa impyerno hanggan't di pa kapanahuhan. Pagnilayan po ninyo mga kapatid ang mga bagay na ito.

Ang mga anghel, mabuti at masama man, ay may uri ng katawan na may kakayahang magpakilos at humawak ng pisikal na katawan, anyo at bagay. Lingid ang kanilang kalikasan sa kakayahan ng ating pisikal na mata na sila ay makita, subalit ang kanilang presensya ay madarama. Pinatototohanan ko ang winika ni Apo Emilio na sa buhok ay maaaring hawakan at iligtas ang kababaihan ng anghel ng Ingkong- sapagkat ang gayong pangyayari ay naganap na maging sa lumang tipan. Si Propeta Ezekiel ay inilipad ng espiritu ng Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang buhok Ezekiel 3:12,14) gayon din si Propeta Habakuk ng kanyang dalhan ng pagkain ang nakakulong na propeta daniel sa babilonia. (Bel at Dragon)

"31 And in the den there were seven lions, and they had given to them two carcasses every day, and two sheep: but then they were not given unto them, that they might devour Daniel. 32 Now there was in Judea a prophet called Habacuc, and he had boiled pottage, and had broken bread in a bowl: and was going into the field, to carry it to the reapers. 33 And the angel of the Lord said to Habacuc: Carry the dinner which thou hast into Babylon to Daniel, who is in the lions' den. 34 And Habacuc said: Lord, I never saw Babylon, nor do I know the den. 35 And the angel of the Lord took him by the top of his head, and carried him by the hair of his head, and set him in Babylon over the den in the force of his spirit." Daniel 14:32 Note: Bibliyang Katoliko po lamang ang may bahagi ng aklat na ito, Bel at ang Dragon.

Sa gayon ding bagay ang mga Anghel lalo na ang ating Tatak ay maililigtas tayo sa kapahamakan, at maraming beses ko na pong napatunayan, kung si propeta habakuk ay nagawang hawakan sa buhok at ilipad ng anghel ng malayong lugar - gayon din naman, sa oras ng panganib, KUNG TATAWAG AT SISIGAW SA KANILA, maililigtas tayo.

Bakit kailangan pang sumigaw hindi ba niya nakikita na kailangan ang tulong niya? Hindi ba nakikita ng Ingkong na mapapahamak ang kanyang tinatakan? Kapatid, basahin mo man at pagbalik baliktarin ang Ebanghelyo- walang ginamot ang P.Hesus na hindi muna lumapit at nagsalita ng pagalingin mo po ako Panginoon, naniniwala ako sayo. Si San Pedro nang lumalakad na sa tubig at lumulubog na SUMIGAW SYA SA PANGINOON PARA ILIGTAS...Pagnilayan po ninyo ulit ang mga katagang winika ko.

Hindi lamang ang kababaihan ang dapat lumagay sa tamang kasuotan, maging ang kalalakihan, hindi dapat naka-short at naka-sando, makabubuti na magkaroon ng pyjama o jogging pants na puti at Tshirt na puting walang print, plain white at yaon ang maging pang araw araw at pambahay na kasuotan. Ang mga kabataang babae naman ay nakapalda at idagdag ang short o pyjama sa panloob na kasuotan lalo at nasa bahay o sa labasan. Iwasan ang pakikisalamuha ng mga kababaihan sa mga kalalakihan lalo at hindi kilala, lalong higit ang magpagabi sa lansangan. Bago mag-alas sais hanggat maaari ang mga kabataan ay dapat nasa loob na ng kanilang tahanan, hindi na dapat lumampas ng alas otso na sila ay nasa lansangan. Lahat ng ginagabi sa labas dahil sa trabaho o ano pa man ay dapat nasa wastong kasuotan at may santo rosaryo sa bulsa. Bago pumanaog ng bahay ay magantanda ng Santa Krus, gayon din bago lumabas ng pagawaan o opisina. sapagkat sa pagitan ng bahay at ng opisina o pagawaan ay nangagkalat na ang mga hindi nakikitang kaaway ng kabutihan.

Panawagan sa mga Apong magulang at may mga anak, lalo at maliliit pa ang mga anak, turuan at ipatupad sa kanila ang tamang kasuotan at makalakihan nila ito. Hindi po sa atin ang pagusisa sa utos ng Ingkong, ang sa atin ay ang sumunod at magtiwala- hindi tayo mapapahamak hindi sila mapapahamak.

At idagdag nyo po, na sa inyong pananalangin ay BAKURAN NINYO ANG INYONG MGA ANAK NG LITANYA NG MAHAL NA BIRHEN upang sa gayon, ipag adya sila ng mga hijas de maria at querubin, serafines mula sa mga panganib dulot man ng elemento, kalikasan, tao, o espiritu. Hanggang dito po ako...

Patnubayan nawa tayong lahat, ipagsanggalang at ihatid sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Mahal na Birhen Maria, ng Mama Viring, ng ating mga tatak ng Santisima Trinidad.. AMEN.Last edited by apoalmiro on Thu Jun 19, 2008 6:35 pm; edited 1 time in total